Luomuruoan vaikutukset terveyteen

Väestön terveystiedon lisääntyminen on saanut aikaan myös kiinnostuksen heräämisen erilaisista ruokavalioista sekä niiden terveysvaikutuksista. Omiin ruokavalintoihin voi terveystekijöiden lisäksi vaikuttaa monet muut asiat. Yksi näkökulma on ruoan eettisyys ja ympäristöystävällisyys. Maatalous aiheuttaa vuosittain mittavat päästöt ilmakehään, jotka myös valuvat järviin ja meriin aiheuttaen niiden rehevöitymistä. Mikäli olet kiinnostunut ruoan ympäristöystävällisyydestä, tähän tarjoaa ratkaisun luomuruoka.

Luomuruoan määritelmä

vegetables-959928_960_720Luomu on lyhennelmä termistä luonnonmukainen. Usein sillä viitataan juuri elintarvikkeiden luonnonmukaiseen tuottamiseen. Virallisen määritelmän mukaan luomu on valvottua ja tiettyihin, sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kotieläintuotantoa ja viljelyä sekä elintarvikkeiden jalostusta. Luomutuotteiden tuotantomenetelmiä määrittää mm. EU:n luomuasetus, jonka mukaan tuotteen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95% tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja.

Kaikkien luomuelintarvikkeiden tuotantoketju perustuu kokonaisuudessaan ympäristöystävällisiin, luonnonmukaisiin valintoihin. Luomuruokaa voivat olla sekä maataloustuotteet, kuten vilja, marjat, liha ja maito, että näistä jalostetut elintarvikkeet – esimerkiksi juusto, leipä tai makkara.

Kaikkia luomutuotteita valmistavat yritykset ja maatilat ovat tarkan valvonnan alaisina, ja niiden toiminta tarkastetaan ainakin kerran vuodessa.

Luomuruoan terveellisyys

Vaikka pelkkä luomumerkintä ei välttämättä suoraan kerro siitä, että kyseinen tuote olisi automaattisesti terveellisempi kuin perinteisin menetelmin valmistettu tuote, jotkin tutkimukset ovat antaneet viitteitä luomuruoalle ominaisista terveyseduista.

Vuonna 2014 Newcastlen yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin, että luomutuotteet sisältävät paljon enemmän hyödyllisiä antioksidantteja ja flavonoideja. Samalla luomutuotteet myös sisälsivät vähemmän haitallisia aineita, kuten torjunta-ainejäämiä ja myrkyllisiä raskasmetalleja. Tutkimusta kuitenkin myös kritisoitiin, sillä muut tuoreet tutkimukset eivät olleet päätyneet samankaltaisiin lopputuloksiin.

Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa tieteellistä yksimielisyyttä siitä, onko luomuruoka sen terveellisempää kuin perinteisesti viljelty tai tuotettu ruoka.

Luomuruoka ja sen haitat

Suomalaisen luomuruoan haittapuolina on pidetty niukkoja seleeni- ja D-vitamiinipitoisuuksia. Perinteiseen maitoon lisätään valmistuksessa D-vitamiinia, mutta luomumaitoon tätä ei saa lisätä. Näin luomumaitoa käyttävien D-vitamiinin saanti on heikompaa, joskin tätä voi osittain kompensoida vitamiinilisillä.

Seleeniä puolestaan tarvitaan elimistön entsyymien ja proteiinien toimintaan. Puutos voi aiheuttaa mm. sydän- ja verisuonisairauksia sekä sydänlihaksen rappeutumista. Suomalaiset saavat seleenin pääosin lannoitteiden sisältämästä seleenilisästä. Luomutuotteiden matala seleenipitoisuus johtuu siitä, että luomuviljelyssä käytettäviin lannoitteisiin ei saa lisätä seleeniä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *